Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 26

MU Hà Nội
  • Ngày đăng : 29/06/2020

Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 25 với phần thưởng 20 triệu Ruud được chia như sau:

Cụm Hà Nội 10 triệu Ruud :

HungDaiKK cấp độ : 202, tham gia 3 trận, nhận thưởng 157911 Ruud.
Emperor cấp độ : 188, tham gia 2 trận, nhận thưởng 146967 Ruud.
Versace cấp độ : 168, tham gia 3 trận, nhận thưởng 131332 Ruud.
NbLegend cấp độ : 168, tham gia 5 trận, nhận thưởng 131332 Ruud.
DanChoiNB cấp độ : 166, tham gia 2 trận, nhận thưởng 129768 Ruud.
Game cấp độ : 164, tham gia 1 trận, nhận thưởng 128205 Ruud.
MADARA cấp độ : 160, tham gia 5 trận, nhận thưởng 125078 Ruud.
Nolan cấp độ : 160, tham gia 2 trận, nhận thưởng 125078 Ruud.
DontGame cấp độ : 160, tham gia 3 trận, nhận thưởng 125078 Ruud.
Zeus cấp độ : 158, tham gia 4 trận, nhận thưởng 123514 Ruud.
HoaHauVN cấp độ : 154, tham gia 4 trận, nhận thưởng 120387 Ruud.
VipPapa cấp độ : 147, tham gia 4 trận, nhận thưởng 114915 Ruud.
HaiAnh82 cấp độ : 146, tham gia 5 trận, nhận thưởng 114134 Ruud.
Hero cấp độ : 163, tham gia 14 trận, nhận thưởng 127423 Ruud.
Metrology cấp độ : 143, tham gia 1 trận, nhận thưởng 111788 Ruud.
LionKingBG cấp độ : 141, tham gia 4 trận, nhận thưởng 110225 Ruud.
ZjokerZ cấp độ : 141, tham gia 4 trận, nhận thưởng 110225 Ruud.
BOSS cấp độ : 137, tham gia 2 trận, nhận thưởng 107098 Ruud.
VoTinh cấp độ : 135, tham gia 6 trận, nhận thưởng 105534 Ruud.
GiotSau cấp độ : 133, tham gia 1 trận, nhận thưởng 103971 Ruud.
TieuYenVy cấp độ : 132, tham gia 7 trận, nhận thưởng 103189 Ruud.
Nikolai cấp độ : 132, tham gia 1 trận, nhận thưởng 103189 Ruud.
CaneI cấp độ : 128, tham gia 2 trận, nhận thưởng 100062 Ruud.
ATULA cấp độ : 128, tham gia 6 trận, nhận thưởng 100062 Ruud.
zDemiGod cấp độ : 125, tham gia 8 trận, nhận thưởng 97717 Ruud.
ZeroStars cấp độ : 124, tham gia 2 trận, nhận thưởng 96935 Ruud.
HienLove cấp độ : 123, tham gia 4 trận, nhận thưởng 96154 Ruud.
Chinpoko cấp độ : 122, tham gia 1 trận, nhận thưởng 95372 Ruud.
OneKiller cấp độ : 120, tham gia 2 trận, nhận thưởng 93808 Ruud.
ooKuTin cấp độ : 120, tham gia 3 trận, nhận thưởng 93808 Ruud.
BluesRose cấp độ : 119, tham gia 1 trận, nhận thưởng 93027 Ruud.
zMrBlack cấp độ : 117, tham gia 7 trận, nhận thưởng 91463 Ruud.
Shinyou cấp độ : 115, tham gia 1 trận, nhận thưởng 89900 Ruud.
LionSimBa cấp độ : 114, tham gia 2 trận, nhận thưởng 89118 Ruud.
excited cấp độ : 112, tham gia 4 trận, nhận thưởng 87554 Ruud.
Sparrows cấp độ : 111, tham gia 3 trận, nhận thưởng 86773 Ruud.
Hades cấp độ : 76, tham gia 0 trận, nhận thưởng 59412 Ruud.
POSEIDON cấp độ : 108, tham gia 1 trận, nhận thưởng 84427 Ruud.
KyNiemAET cấp độ : 108, tham gia 1 trận, nhận thưởng 84427 Ruud.
NHOKBUNNO cấp độ : 107, tham gia 4 trận, nhận thưởng 83646 Ruud.
Centurion cấp độ : 105, tham gia 1 trận, nhận thưởng 82082 Ruud.
BlueJewel cấp độ : 104, tham gia 4 trận, nhận thưởng 81300 Ruud.
Hiep17 cấp độ : 104, tham gia 1 trận, nhận thưởng 81300 Ruud.
zCentury cấp độ : 104, tham gia 1 trận, nhận thưởng 81300 Ruud.
DaoPhong cấp độ : 129, tham gia 10 trận, nhận thưởng 100844 Ruud.
lronlvlan cấp độ : 116, tham gia 19 trận, nhận thưởng 90681 Ruud.
TuLenh cấp độ : 102, tham gia 1 trận, nhận thưởng 79737 Ruud.
zKhocDiEm cấp độ : 115, tham gia 14 trận, nhận thưởng 89900 Ruud.
Veera cấp độ : 102, tham gia 6 trận, nhận thưởng 79737 Ruud.
COVID cấp độ : 101, tham gia 2 trận, nhận thưởng 78955 Ruud.
Shige cấp độ : 70, tham gia 0 trận, nhận thưởng 54721 Ruud.
ThuyTrang cấp độ : 100, tham gia 1 trận, nhận thưởng 78174 Ruud.
furkder cấp độ : 99, tham gia 2 trận, nhận thưởng 77392 Ruud.
ThuHien cấp độ : 99, tham gia 2 trận, nhận thưởng 77392 Ruud.
vkvietnam cấp độ : 99, tham gia 1 trận, nhận thưởng 77392 Ruud.
Allie cấp độ : 98, tham gia 3 trận, nhận thưởng 76610 Ruud.
Winzy cấp độ : 98, tham gia 6 trận, nhận thưởng 76610 Ruud.
RauTiaTo cấp độ : 97, tham gia 3 trận, nhận thưởng 75828 Ruud.
htcom cấp độ : 109, tham gia 16 trận, nhận thưởng 85209 Ruud.
Handles cấp độ : 96, tham gia 1 trận, nhận thưởng 75047 Ruud.
VkScent cấp độ : 96, tham gia 1 trận, nhận thưởng 75047 Ruud.
L3n0v0 cấp độ : 95, tham gia 3 trận, nhận thưởng 74265 Ruud.
ChiuDzai cấp độ : 94, tham gia 5 trận, nhận thưởng 73483 Ruud.
Jakan cấp độ : 94, tham gia 6 trận, nhận thưởng 73483 Ruud.
BxQuanNgoc cấp độ : 93, tham gia 1 trận, nhận thưởng 72701 Ruud.
DaiBangT0 cấp độ : 64, tham gia 0 trận, nhận thưởng 50031 Ruud.
SiGn0rTN cấp độ : 92, tham gia 1 trận, nhận thưởng 71920 Ruud.
MrDungHero cấp độ : 64, tham gia 0 trận, nhận thưởng 50031 Ruud.
Predat0r cấp độ : 92, tham gia 2 trận, nhận thưởng 71920 Ruud.
YeuLam cấp độ : 92, tham gia 1 trận, nhận thưởng 71920 Ruud.
ChemChaMay cấp độ : 89, tham gia 4 trận, nhận thưởng 69574 Ruud.
lNgocKhuel cấp độ : 88, tham gia 4 trận, nhận thưởng 68793 Ruud.
LinhTong cấp độ : 88, tham gia 7 trận, nhận thưởng 68793 Ruud.
ChuaMaGiao cấp độ : 87, tham gia 1 trận, nhận thưởng 68011 Ruud.
RauXaLach cấp độ : 87, tham gia 4 trận, nhận thưởng 68011 Ruud.
Emilyo cấp độ : 104, tham gia 10 trận, nhận thưởng 81300 Ruud.
HappySky cấp độ : 80, tham gia 2 trận, nhận thưởng 62539 Ruud.
ma1c0anh cấp độ : 54, tham gia 0 trận, nhận thưởng 42213 Ruud.
zTheBluez cấp độ : 78, tham gia 1 trận, nhận thưởng 60975 Ruud.
Pike cấp độ : 52, tham gia 0 trận, nhận thưởng 40650 Ruud.
ThutiCoi cấp độ : 74, tham gia 1 trận, nhận thưởng 57848 Ruud.
CacHaTu0iG cấp độ : 68, tham gia 2 trận, nhận thưởng 53158 Ruud.
thangculan cấp độ : 46, tham gia 0 trận, nhận thưởng 35960 Ruud.
HungThanX5 cấp độ : 64, tham gia 1 trận, nhận thưởng 50031 Ruud.
ZzMarkzZ cấp độ : 63, tham gia 4 trận, nhận thưởng 49249 Ruud.
QuayPha cấp độ : 62, tham gia 1 trận, nhận thưởng 48467 Ruud.
mokeylove cấp độ : 59, tham gia 2 trận, nhận thưởng 46122 Ruud.
KissFinal cấp độ : 59, tham gia 1 trận, nhận thưởng 46122 Ruud.
NoBrain cấp độ : 40, tham gia 0 trận, nhận thưởng 31269 Ruud.
o0CoNon0o cấp độ : 57, tham gia 1 trận, nhận thưởng 44559 Ruud.
zManCityz cấp độ : 57, tham gia 1 trận, nhận thưởng 44559 Ruud.
hienkhoa cấp độ : 56, tham gia 1 trận, nhận thưởng 43777 Ruud.
idame cấp độ : 54, tham gia 1 trận, nhận thưởng 42213 Ruud.
lHlIlNlA cấp độ : 35, tham gia 2 trận, nhận thưởng 27360 Ruud.
TungSucVat cấp độ : 33, tham gia 1 trận, nhận thưởng 25797 Ruud.
ThaQuenDy cấp độ : 31, tham gia 1 trận, nhận thưởng 24233 Ruud.
CaptainMax cấp độ : 18, tham gia 2 trận, nhận thưởng 14071 Ruud.
SpinOne cấp độ : 9, tham gia 0 trận, nhận thưởng 7035 Ruud.


Cụm Vương Quyền 10 triệu Ruud 

babyfat cấp độ : 141, tham gia 13 trận, nhận thưởng 256409 Ruud.
LuCiFerNo1 cấp độ : 140, tham gia 12 trận, nhận thưởng 254591 Ruud.
S2RongerS2 cấp độ : 120, tham gia 8 trận, nhận thưởng 218221 Ruud.
AnhHaiVQ cấp độ : 116, tham gia 1 trận, nhận thưởng 210947 Ruud.
SSSNonPvP cấp độ : 115, tham gia 2 trận, nhận thưởng 209128 Ruud.
ROMEOVN cấp độ : 114, tham gia 1 trận, nhận thưởng 207310 Ruud.
VkAnhBao cấp độ : 114, tham gia 1 trận, nhận thưởng 207310 Ruud.
ZzDoremon cấp độ : 114, tham gia 1 trận, nhận thưởng 207310 Ruud.
xxxB52xxx cấp độ : 114, tham gia 1 trận, nhận thưởng 207310 Ruud.
ZzLieszZ cấp độ : 114, tham gia 1 trận, nhận thưởng 207310 Ruud.
zXoacClubz cấp độ : 114, tham gia 1 trận, nhận thưởng 207310 Ruud.
IvIrsHue cấp độ : 113, tham gia 2 trận, nhận thưởng 205491 Ruud.
IiIB0SSIiI cấp độ : 113, tham gia 1 trận, nhận thưởng 205491 Ruud.
Spectre cấp độ : 113, tham gia 2 trận, nhận thưởng 205491 Ruud.
xzXOACzx cấp độ : 113, tham gia 2 trận, nhận thưởng 205491 Ruud.
WVWWWVVVWV cấp độ : 113, tham gia 1 trận, nhận thưởng 205491 Ruud.
KyUcDayTkj cấp độ : 113, tham gia 2 trận, nhận thưởng 205491 Ruud.
o0oAE19o0o cấp độ : 113, tham gia 2 trận, nhận thưởng 205491 Ruud.
zPlayGirl cấp độ : 113, tham gia 1 trận, nhận thưởng 205491 Ruud.
CoLamCoAn cấp độ : 113, tham gia 1 trận, nhận thưởng 205491 Ruud.
oxDaTinhox cấp độ : 113, tham gia 2 trận, nhận thưởng 205491 Ruud.
zZGauMup cấp độ : 113, tham gia 1 trận, nhận thưởng 205491 Ruud.
Dencos cấp độ : 112, tham gia 2 trận, nhận thưởng 203673 Ruud.
ThienBao cấp độ : 112, tham gia 2 trận, nhận thưởng 203673 Ruud.
JAVCongdz cấp độ : 112, tham gia 2 trận, nhận thưởng 203673 Ruud.
xxPaPaxx cấp độ : 111, tham gia 1 trận, nhận thưởng 201854 Ruud.
kinhdichua cấp độ : 109, tham gia 2 trận, nhận thưởng 198217 Ruud.
CuCoGai88 cấp độ : 108, tham gia 2 trận, nhận thưởng 196399 Ruud.
TheEndI cấp độ : 95, tham gia 3 trận, nhận thưởng 172758 Ruud.
lBigDaddy cấp độ : 95, tham gia 4 trận, nhận thưởng 172758 Ruud.
FanDepZaii cấp độ : 94, tham gia 1 trận, nhận thưởng 170939 Ruud.
DauGauTh0n cấp độ : 64, tham gia 0 trận, nhận thưởng 116384 Ruud.
MTR03 cấp độ : 92, tham gia 1 trận, nhận thưởng 167302 Ruud.
HiepGaPro cấp độ : 64, tham gia 0 trận, nhận thưởng 116384 Ruud.
VVVVWWWWVV cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 114566 Ruud.
HacThaiTu cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 114566 Ruud.
DannChoii cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 114566 Ruud.
lIIIIIIIIl cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 114566 Ruud.
G0DFARTHER cấp độ : 88, tham gia 1 trận, nhận thưởng 160028 Ruud.
TypiCall cấp độ : 36, tham gia 0 trận, nhận thưởng 65466 Ruud.
LaoHacCC cấp độ : 44, tham gia 1 trận, nhận thưởng 80014 Ruud.
zPhimCap3z cấp độ : 44, tham gia 1 trận, nhận thưởng 80014 Ruud.
joe2020 cấp độ : 14, tham gia 4 trận, nhận thưởng 25459 Ruud.
Zacks cấp độ : 12, tham gia 3 trận, nhận thưởng 21822 Ruud.
Geoget cấp độ : 10, tham gia 1 trận, nhận thưởng 18185 Ruud.



GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn