Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 25/2020

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 06/07/2020

Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 7 đã kết thúc với kết quả 32103 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 5.58 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):

 1. Account HoaMocLan ghi 272 điểm, được thưởng 1518 bạc và 500 lần reset
 2. Account tuty ghi 211 điểm, được thưởng 1177 bạc và 400 lần reset
 3. Account tamnam ghi 190 điểm, được thưởng 1060 bạc và 300 lần reset
 4. Account LucKyBoy ghi 180 điểm, được thưởng 1004 bạc và 200 lần reset
 5. Account hoacomay86 ghi 174 điểm, được thưởng 971 bạc và 100 lần reset
 6. Account thaiosin1 ghi 157 điểm, được thưởng 876 bạc và 50 lần reset
 7. Account WinLucifez ghi 145 điểm, được thưởng 809 bạc và 50 lần reset
 8. Account dhll84 ghi 134 điểm, được thưởng 748 bạc và 50 lần reset
 9. Account hoana826 ghi 130 điểm, được thưởng 725 bạc và 50 lần reset
 10. Account AnhVeDi ghi 123 điểm, được thưởng 686 bạc và 50 lần reset


Kết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 27/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật Chicken07 (chicken07) vị trí số 1
 2. Nhân vật Hades (Hades) vị trí số 2
 3. Nhân vật BKimDoanI (lovelove12) vị trí số 3
 4. Nhân vật zSuperMen (chienchoe) vị trí số 9

Kết quả cuộc thi Vua Sát Thủ tuần thứ 27/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật BlueJewel (K98X8) vị trí số 1, có 4320 điểm PK
 2. Nhân vật Cronus (MalDecor) vị trí số 2, có 3753 điểm PK
 3. Nhân vật Tiger (anhyeumu) vị trí số 3, có 2933 điểm PK


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn