Trang tin MU

 Client Download

Kết quả sự kiện tuần 44/2020

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 02/11/2020

Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 11 đã kết thúc với kết quả 34483 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 5.19 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):

 1. Account hoangtuoi ghi 278 điểm, được thưởng 1443 bạc và 500 lần reset
 2. Account TongTuLenh ghi 255 điểm, được thưởng 1323 bạc và 400 lần reset
 3. Account sieugaxd13 ghi 216 điểm, được thưởng 1121 bạc và 300 lần reset
 4. Account EmperorMU ghi 173 điểm, được thưởng 898 bạc và 200 lần reset
 5. Account hocot ghi 169 điểm, được thưởng 877 bạc và 100 lần reset
 6. Account duy2019 ghi 153 điểm, được thưởng 794 bạc và 50 lần reset
 7. Account xedap ghi 131 điểm, được thưởng 680 bạc và 50 lần reset
 8. Account besstris ghi 123 điểm, được thưởng 638 bạc và 50 lần reset
 9. Account anh2018 ghi 120 điểm, được thưởng 623 bạc và 50 lần reset
 10. Account ChiThanh ghi 113 điểm, được thưởng 586 bạc và 50 lần reset


Kết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 44/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật Dazy0ne (saas) vị trí số 1
 2. Nhân vật votinhvn (votinhvn) vị trí số 2
 3. Nhân vật BeTy (1stForever) vị trí số 3
 4. Nhân vật zMocQueAnh (MocQueAnh) vị trí số 9

Kết quả cuộc thi Vua Sát Thủ tuần thứ 44/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật HeIp (XHelpmeX) vị trí số 1, có 8453 điểm PK
 2. Nhân vật WarriorOne (dragon) vị trí số 2, có 6049 điểm PK
 3. Nhân vật TieuBimBim (ky0kel0) vị trí số 3, có 4464 điểm PK


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn