Trang tin MU

 Client Download

Kết quả sự kiện tuần 1/2021

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 11/01/2021

Kết quả đua guild tháng 1 / 2021 đã kết thúc với kết quả như sau:

 1. Guild LegendMU vị trí số 1
 2. Guild NAMSACH vị trí số 2
 3. Guild ThaiBinh vị trí số 3
 4. Guild ThanLong vị trí số 4
 5. Guild GaRung vị trí số 5
 6. Guild AeRoyaL vị trí số 6
 7. Guild fantasy vị trí số 7
 8. Guild PowerVIP vị trí số 8
 9. Guild PhaGame vị trí số 9
 10. Guild Team14QN vị trí số 10

Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):

 1. Nhân vật MeGaStrong vị trí số 1 Gen V
 2. Nhân vật GoogIe vị trí số 2 Gen V
 3. Nhân vật Hades vị trí số 3 Gen V
 4. Nhân vật MrTuanMap vị trí số 4 Gen V
 5. Nhân vật TieuYenVy vị trí số 5 Gen V
 6. Nhân vật Coast vị trí số 6 Gen D
 7. Nhân vật Phoenixice vị trí số 7 Gen D
 8. Nhân vật BabaYaga vị trí số 8 Gen D
 9. Nhân vật Imelda vị trí số 9 Gen D
 10. Nhân vật HuyMinh vị trí số 10 Gen D


Chia Zen tặng chủ Guild:

 1. Acc Legend char NbLegend chủ Guild LegendMU được thưởng 44552 triệu zen
 2. Acc trangvinh char TrangJery chủ Guild GaRung được thưởng 9800 triệu zen
 3. Acc MADARA char MADARA chủ Guild NewStar được thưởng 8416 triệu zen
 4. Acc manamaman char karaken chủ Guild ThaiBinh được thưởng 7607 triệu zen
 5. Acc TigerRoyal char LordTiger chủ Guild AeRoyaL được thưởng 7588 triệu zen
 6. Acc GaKeAnh char vodoi chủ Guild Vodoi được thưởng 5386 triệu zen
 7. Acc HUYMINH1 char HuyMinh chủ Guild NAMSACH được thưởng 5109 triệu zen
 8. Acc kyolangtu char SlipHong chủ Guild WhatLove được thưởng 4794 triệu zen
 9. Acc TheHome char TheHome chủ Guild DragonBZ được thưởng 4758 triệu zen
 10. Acc o0987 char zMuaBuon chủ Guild AEHaoHuu được thưởng 4248 triệu zen
 11. Acc ngoctam17 char GapEmChem chủ Guild CoGiHot được thưởng 3143 triệu zen
 12. Acc songkiem9x char SongKjem9x chủ Guild BeLenBa được thưởng 2933 triệu zen
 13. Acc shisha char MeKhanhVy1 chủ Guild VINHPHUC được thưởng 2619 triệu zen
 14. Acc BoJThienHa char BoJThienHa chủ Guild IKKA được thưởng 2325 triệu zen
 15. Acc HearBoy char AnhGoViet chủ Guild TinhBan được thưởng 2317 triệu zen
 16. Acc daibangnho char DaiBangNho chủ Guild KillDogs được thưởng 1957 triệu zen
 17. Acc lthtcom217 char htcom chủ Guild TheWorld được thưởng 1841 triệu zen
 18. Acc VoCuc char VoCuc chủ Guild DoanKet được thưởng 1788 triệu zen
 19. Acc SatThien char Monsterss chủ Guild Home được thưởng 1628 triệu zen
 20. Acc oett char DiHoaViQuy chủ Guild TroVeX5 được thưởng 1606 triệu zen
 21. Acc bluesky135 char GaSieuNhan chủ Guild SieuNhan được thưởng 1500 triệu zen
 22. Acc explorer char ExplorerMU chủ Guild Melody được thưởng 1362 triệu zen
 23. Acc CaveChua char CaveChua chủ Guild CaveChua được thưởng 1360 triệu zen
 24. Acc nthieu286 char hnhnhn chủ Guild TDBS được thưởng 1333 triệu zen
 25. Acc thangbom char ThangBom01 chủ Guild hisGroup được thưởng 1270 triệu zen
 26. Acc Sonhoan93 char FaNisch chủ Guild BacNinh được thưởng 1267 triệu zen
 27. Acc kyucveemm2 char ElfSongKya chủ Guild ClubGame được thưởng 1112 triệu zen
 28. Acc kyniemae char lAnh3mTaol chủ Guild Anh3mTao được thưởng 1068 triệu zen
 29. Acc sontay1 char KingDrom chủ Guild NlNHBlNH được thưởng 1005 triệu zen
 30. Acc piza11 char NuSinhxxx chủ Guild PowerVIP được thưởng 985 triệu zen
 31. Acc cauamtom char ZxtomZx chủ Guild PLHaNam được thưởng 915 triệu zen
 32. Acc kalima6 char zNightKing chủ Guild S2Peace được thưởng 866 triệu zen
 33. Acc 14City char BoyHaLong chủ Guild Team14QN được thưởng 787 triệu zen
 34. Acc Socket char Kodomo chủ Guild BACGlANG được thưởng 736 triệu zen
 35. Acc lengenexl char ANUBlS chủ Guild NiemTin được thưởng 701 triệu zen
 36. Acc comingsoon char ComingSoon chủ Guild Magic được thưởng 641 triệu zen
 37. Acc xanha char ToniDuong chủ Guild fantasy được thưởng 639 triệu zen
 38. Acc zcuopbien char dremchampi chủ Guild CENTURY được thưởng 586 triệu zen
 39. Acc maga char SoGi chủ Guild AeSoGiAi được thưởng 511 triệu zen
 40. Acc BacPhan char zBacPhan chủ Guild CHANGEME được thưởng 498 triệu zen
 41. Acc gietthue char Date chủ Guild KaKaLot2 được thưởng 496 triệu zen
 42. Acc AnhHamGame char AnhHamGame chủ Guild AeBacNam được thưởng 365 triệu zen
 43. Acc dumamay0 char Du2212 chủ Guild ThanLong được thưởng 295 triệu zen
 44. Acc bemhet4 char BemMaySML chủ Guild LangTuHN được thưởng 287 triệu zen
 45. Acc phuc char Phuc chủ Guild NinhBinh được thưởng 269 triệu zen
 46. Acc koidk char JackyLife chủ Guild RedFor được thưởng 253 triệu zen
 47. Acc MaiVeEmNhe char NightHero chủ Guild AnhEm được thưởng 198 triệu zen
 48. Acc vinhtay2 char zCuBinz chủ Guild YVAD được thưởng 198 triệu zen
 49. Acc gianamkill char HopeFul chủ Guild FireRice được thưởng 190 triệu zen
 50. Acc luulanh char Osaka1208 chủ Guild StarLove được thưởng 187 triệu zen
 51. Acc zTungYG char IITungYGII chủ Guild AnhEmTao được thưởng 171 triệu zen
 52. Acc YeuVoNgo char YeuVoNgo chủ Guild AECayKhe được thưởng 159 triệu zen
 53. Acc Soul1102 char Soul1102 chủ Guild Avenger được thưởng 125 triệu zen
 54. Acc Thanzeur char daicachem chủ Guild 37Chemgi được thưởng 115 triệu zen
 55. Acc Beconso5 char BeConSo5 chủ Guild GiaDinh được thưởng 104 triệu zen
 56. Acc TrDucThang char TrDucThang chủ Guild Campions được thưởng 84 triệu zen
 57. Acc hungka char MrHung chủ Guild XSMB được thưởng 82 triệu zen
 58. Acc kieuhung char CoNhan chủ Guild PhaGame được thưởng 3 triệu zen

Kết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 2/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật Coast (PlayArt) vị trí số 1
 2. Nhân vật CaVeTop1 (madagascaa) vị trí số 2
 3. Nhân vật Saraweet (khoitv3) vị trí số 3
 4. Nhân vật zZBxVuaZz (VuaHD) vị trí số 9

Kết quả cuộc thi Vua Sát Thủ tuần thứ 2/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật khuyensss (khuyen91) vị trí số 1, có 4127 điểm PK
 2. Nhân vật Done (gate) vị trí số 2, có 3948 điểm PK
 3. Nhân vật lIvIlGames (wgiahaiw) vị trí số 3, có 2208 điểm PK


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn