Trang tin MU

 Client Download

Điều chỉnh lần 1/2021

MU GamethuVN
 • Ngày đăng : 27/02/2021

Chúng tôi xin thông báo một số điều chỉnh sau,

A. Từ 27/2/2021, áp dụng cho cả 3 cụm Hà Nội, Vương Quyền, Bá Vương : 

 1. Mỗi đường truyền mạng sẽ chỉ cắm được tối đa 20 account. Bạn cắm nhiều hơn sẽ gặp báo lỗi tài khoản hoặc mật khẩu không đúng
 2. Phục hồi point Vợ Chồng không cần phải tự kết hôn lại, admin sẽ tự động kết hôn và phục hồi sau khi bạn trả phí (Phí phục hồi = 0.1 * (Point VC của vợ + Point VC của chồng )  ). Nếu vợ hoặc chồng đổi chủng tộc, phí sẽ x2

B. Thay đổi áp dụng cho cụm Hà nội từ 1/3/2021: Bạn xem chi tiết ở từng trang

 1. Tăng phí dồn reset : bạn xem chi tiết trang trang Cộng dồn
 2. Giảm phí cộng lại bảng MT : 10 triệu zen/1 Level Master, 20 triệu zen/1 point dư Master
 3. Giảm phí cộng quả: 20 bạc/point
 4. Giảm giá đổi tên ở phần phí Giữ lại Master Skill: giảm từ 30tr xuống 20tr zen / point dư Master
 5. Giảm 50% phí mua rs khi bạn rs trên 1000 lần
 6. Điều chỉnh phí đổi chủng tộc: đổi chủng tộc KHÔNG bị trừ lần reset, chỉ tốn bạc, được tính dựa vào: số lần rs và point dư
  + cứ 1 lần rs tăng 1 bạc
  + cứ 10 point dư tăng 1 bạc, acc trên 50k dư tính phí gấp đôi
  ==> Như vậy nhân vật rs 1k lần với 20k dư: phí cộng là 1000 + 2000 = 3k bạc
 7. Điều chỉnh reset Master : reset trên 500 lần đạt max 2020 point dư MT
 8. Giảm thời gian rs VIP từ 15p/lần xuống 5p/lần
 9. Ngày 1 hàng tháng: mua bùa phong ấn trên web được tặng thêm x2 tỉ lệ rớt đồ cho đến khi bùa hết hạn. Ăn vào ngày khác không tính


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn