Trang tin MU

 Client Download

Kết quả sự kiện tuần 3/2021

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 15/03/2021

Kết quả đua guild tháng 3 / 2021 đã kết thúc với kết quả như sau:

 1. Guild LegendMU vị trí số 1
 2. Guild LaoCai vị trí số 2
 3. Guild CANABIS vị trí số 3
 4. Guild ThanLong vị trí số 4
 5. Guild PowerVIP vị trí số 5
 6. Guild Peace vị trí số 6
 7. Guild S2Peace vị trí số 7
 8. Guild DoanKetG vị trí số 8
 9. Guild Google vị trí số 9
 10. Guild PhaGame vị trí số 10

Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):

 1. Nhân vật KakalotHY vị trí số 1 Gen D
 2. Nhân vật TuanPhapSu vị trí số 2 Gen V
 3. Nhân vật zTequila vị trí số 3 Gen V
 4. Nhân vật Imelda vị trí số 4 Gen D
 5. Nhân vật llMyLoV3ll vị trí số 5 Gen D
 6. Nhân vật Atom113 vị trí số 6 Gen V
 7. Nhân vật TaiChuTich vị trí số 7 Gen V
 8. Nhân vật CronusLx vị trí số 8 Gen V
 9. Nhân vật FoxBG vị trí số 9 Gen D
 10. Nhân vật Versace vị trí số 10 Gen D

Chia Zen tặng chủ Guild:

 1. Acc Zeus char Zeus chủ Guild LegendMU được thưởng 39192 triệu zen
 2. Acc soidoi14 char Olympiacos chủ Guild CANABIS được thưởng 11471 triệu zen
 3. Acc lugavai char TrangJery chủ Guild GaRung được thưởng 10797 triệu zen
 4. Acc KyChu char Servus chủ Guild KhungBo được thưởng 10070 triệu zen
 5. Acc MADARA char MADARA chủ Guild NewStar được thưởng 9556 triệu zen
 6. Acc manamaman char karaken chủ Guild ThaiBinh được thưởng 8507 triệu zen
 7. Acc TheHome char TheHome chủ Guild DragonBZ được thưởng 7917 triệu zen
 8. Acc o098 char zGioMuaThu chủ Guild AEHaoHuu được thưởng 6875 triệu zen
 9. Acc shisha char MeKhanhVy1 chủ Guild VINHPHUC được thưởng 4160 triệu zen
 10. Acc GaKeAnh char vodoi chủ Guild Vodoi được thưởng 4152 triệu zen
 11. Acc kyucveemm2 char ElfSongKya chủ Guild ClubGame được thưởng 3499 triệu zen
 12. Acc CaveChua char CaveChua chủ Guild CaveChua được thưởng 3277 triệu zen
 13. Acc kalima6 char zNightKing chủ Guild S2Peace được thưởng 3103 triệu zen
 14. Acc HUYMINH1 char HuyMinh chủ Guild LaoCai được thưởng 2962 triệu zen
 15. Acc VoCuc char VoCuc chủ Guild DoanKet được thưởng 2882 triệu zen
 16. Acc ChoiEmXinh char 1Lanchoiem chủ Guild SonTay được thưởng 2635 triệu zen
 17. Acc lthtcom217 char htcom chủ Guild TheWorld được thưởng 2509 triệu zen
 18. Acc songkiem9x char SongKjem9x chủ Guild BeLenBa được thưởng 2400 triệu zen
 19. Acc Sonhoan93 char FaNisch chủ Guild BacNinh được thưởng 2390 triệu zen
 20. Acc Mambo char Yoni chủ Guild AeNat được thưởng 2376 triệu zen
 21. Acc giang2015 char VKMinhKhoi chủ Guild Google được thưởng 1913 triệu zen
 22. Acc zNatalie char zNatalie chủ Guild NgheTinh được thưởng 1442 triệu zen
 23. Acc phuc char Phuc chủ Guild NinhBinh được thưởng 1417 triệu zen
 24. Acc Socket char Kodomo chủ Guild BACGlANG được thưởng 1404 triệu zen
 25. Acc kyniemae char lAnh3mTaol chủ Guild Anh3mTao được thưởng 1240 triệu zen
 26. Acc nhamthuy char NTThuy chủ Guild Falcon được thưởng 1212 triệu zen
 27. Acc minhtue char Shinzou chủ Guild ThitCho được thưởng 950 triệu zen
 28. Acc explorer char ExplorerMU chủ Guild Melody được thưởng 927 triệu zen
 29. Acc piza11 char NuSinhxxx chủ Guild PowerVIP được thưởng 859 triệu zen
 30. Acc Adela char XaVia chủ Guild PowerON được thưởng 780 triệu zen
 31. Acc koidk char JackyLife chủ Guild RedFor được thưởng 766 triệu zen
 32. Acc SatThien char Monsterss chủ Guild Home được thưởng 704 triệu zen
 33. Acc gietthue char Date chủ Guild KaKaLot2 được thưởng 639 triệu zen
 34. Acc thangbom char ThangBom01 chủ Guild hisGroup được thưởng 607 triệu zen
 35. Acc YeuVoNgo char YeuVoNgo chủ Guild AECayKhe được thưởng 498 triệu zen
 36. Acc gate char Done chủ Guild Hyundai được thưởng 458 triệu zen
 37. Acc doitrai10x char llMyLoV3ll chủ Guild Peace được thưởng 458 triệu zen
 38. Acc comingsoon char ComingSoon chủ Guild Magic được thưởng 445 triệu zen
 39. Acc lengenexl char ANUBlS chủ Guild NiemTin được thưởng 437 triệu zen
 40. Acc maga char SoGi chủ Guild AeSoGiAi được thưởng 419 triệu zen
 41. Acc votinhvn char votinhvn chủ Guild Russia được thưởng 406 triệu zen
 42. Acc Free char BigTallMan chủ Guild KyNiem được thưởng 381 triệu zen
 43. Acc holytien char holytien chủ Guild holy được thưởng 368 triệu zen
 44. Acc King9x char King9x chủ Guild Master được thưởng 360 triệu zen
 45. Acc dumamay0 char Du2212 chủ Guild ThanLong được thưởng 350 triệu zen
 46. Acc AnhHamGame char AnhHamGame chủ Guild AeBacNam được thưởng 330 triệu zen
 47. Acc Fabily char ZzFabilyZz chủ Guild GRooster được thưởng 247 triệu zen
 48. Acc DragonHN char BestKing chủ Guild BACNlNH được thưởng 239 triệu zen
 49. Acc vinhcd4 char l0cx0ay chủ Guild CHAMPION được thưởng 213 triệu zen
 50. Acc vytuyen char VyExciter chủ Guild Battlers được thưởng 177 triệu zen
 51. Acc zadam char o0VoTam0o chủ Guild PHATTAI được thưởng 145 triệu zen
 52. Acc 8782788 char HienLoly chủ Guild DongAnhs được thưởng 86 triệu zen
 53. Acc cuongc8k39 char TntC4 chủ Guild MORPHIN được thưởng 75 triệu zen
 54. Acc luulanh char Osaka1208 chủ Guild StarLove được thưởng 52 triệu zen
 55. Acc kieuhung char CoNhan chủ Guild PhaGame được thưởng 40 triệu zen
 56. Acc hunghd82 char MyeTuyet chủ Guild DoanKetG được thưởng 13 triệu zen


Kết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 11/2021 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật 9CucCutTo (anhlaanhxx) vị trí số 1
 2. Nhân vật Gerda (Gerda) vị trí số 2
 3. Nhân vật FoxBG (foxbg) vị trí số 3
 4. Nhân vật zRedAngelz (nhockaro2) vị trí số 9

Kết quả cuộc thi Vua Sát Thủ tuần thứ 11/2021 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật LyRuBy (TrungHaiBN) vị trí số 1, có 7409 điểm PK
 2. Nhân vật o0YeuAnh0o (gamemu01) vị trí số 2, có 6163 điểm PK
 3. Nhân vật vnsumvn (quanghiep1) vị trí số 3, có 5097 điểm PK

Giải thưởng PK:

Gregorian điểm : 2620, nhận thưởng 169147 Ruud.
oPKo điểm : 2490, nhận thưởng 160754 Ruud.
BTSport điểm : 2390, nhận thưởng 154298 Ruud.
anhbai123 điểm : 2360, nhận thưởng 152361 Ruud.
SkillOneEF điểm : 2340, nhận thưởng 151070 Ruud.
CoNhan điểm : 2250, nhận thưởng 145260 Ruud.
BaBua điểm : 2220, nhận thưởng 143323 Ruud.
obac1 điểm : 2190, nhận thưởng 141386 Ruud.
BoLaoGia điểm : 2150, nhận thưởng 138804 Ruud.
qanvu điểm : 2120, nhận thưởng 136867 Ruud.
MauHau điểm : 2110, nhận thưởng 136221 Ruud.
JadeRabbit điểm : 2100, nhận thưởng 135576 Ruud.
xxvideos điểm : 2100, nhận thưởng 135576 Ruud.
VanNam8x điểm : 2090, nhận thưởng 134930 Ruud.
Bxh0tb0yTB điểm : 2040, nhận thưởng 131702 Ruud.
o0PeVip0o điểm : 2030, nhận thưởng 131056 Ruud.
ZzBuFFonzZ điểm : 2010, nhận thưởng 129765 Ruud.
HuaALieu điểm : 2000, nhận thưởng 129120 Ruud.
HeIp điểm : 1990, nhận thưởng 128474 Ruud.
HoldMyHand điểm : 1940, nhận thưởng 125246 Ruud.
zZina điểm : 1930, nhận thưởng 124600 Ruud.
Commandos điểm : 1890, nhận thưởng 122018 Ruud.
Cliona điểm : 1870, nhận thưởng 120727 Ruud.
EYAP điểm : 1780, nhận thưởng 114916 Ruud.
OverStyle điểm : 1760, nhận thưởng 113625 Ruud.
AngelRoyal điểm : 1720, nhận thưởng 111043 Ruud.
COVID điểm : 1640, nhận thưởng 105878 Ruud.
yeuemtham điểm : 1630, nhận thưởng 105232 Ruud.
Lion điểm : 1620, nhận thưởng 104587 Ruud.
NguHiep điểm : 1620, nhận thưởng 104587 Ruud.
vnsumvn điểm : 1610, nhận thưởng 103941 Ruud.
TuotXich điểm : 1550, nhận thưởng 100068 Ruud.
Zubizi điểm : 1430, nhận thưởng 92320 Ruud.
zPRESlDENT điểm : 1420, nhận thưởng 91675 Ruud.
Dost điểm : 1050, nhận thưởng 67788 Ruud.
Centurion điểm : 1020, nhận thưởng 65851 Ruud.
xxHAKExx điểm : 1020, nhận thưởng 65851 Ruud.
NamNET1102 điểm : 850, nhận thưởng 54876 Ruud.
Panellas điểm : 800, nhận thưởng 51648 Ruud.
BloodSpiri điểm : 720, nhận thưởng 46483 Ruud.
DrarkDL điểm : 710, nhận thưởng 45837 Ruud.
MoonCrush điểm : 560, nhận thưởng 36153 Ruud.
thangculan điểm : 540, nhận thưởng 34862 Ruud.
Abata điểm : 530, nhận thưởng 34216 Ruud.
Policerz điểm : 400, nhận thưởng 25824 Ruud.
DamHongNhi điểm : 350, nhận thưởng 22596 Ruud.
Diamont điểm : 320, nhận thưởng 20659 Ruud.
Horus điểm : 300, nhận thưởng 19368 Ruud.
SuperSuzer điểm : 280, nhận thưởng 18076 Ruud.
RounTPF điểm : 240, nhận thưởng 15494 Ruud.
zZJaxZz điểm : 200, nhận thưởng 12912 Ruud.
Dragon điểm : 110, nhận thưởng 7101 Ruud.
zHaoHaoz điểm : 80, nhận thưởng 5164 Ruud.
No1lordd điểm : 70, nhận thưởng 4519 Ruud.
zManhKaKaz điểm : 60, nhận thưởng 3873 Ruud.
KOSOVO điểm : 50, nhận thưởng 3228 Ruud.
DontGame điểm : 40, nhận thưởng 2582 Ruud.
ATULA điểm : 40, nhận thưởng 2582 Ruud.
Vkcanhcass điểm : 40, nhận thưởng 2582 Ruud.
ChuaMaGiao điểm : 30, nhận thưởng 1936 Ruud.
Lazzy điểm : 30, nhận thưởng 1936 Ruud.GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn