Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (4/5)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 04/05/2021

Cụm máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 19 giờ 30 phút hôm nay (4/5), thời gian bảo trì : 15 phút

Nội dụng bảo trì

  • Sửa lỗi kẹt tài khoản
  • Sửa lỗi mất đồ thặng hạng cánh khi túi đồ không đủ chỗ

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợpGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn