Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (5/5)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 05/05/2021

Cụm máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 19 giờ 0 phút ngày 5/5, thời gian bảo trì : 15 phút

Nội dụng bảo trì

  • Cải thiện mức chính xác của hệ thống xác nhận

Sau bảo trì, party được giữ nguyên sau reconnect (kết nối lại) nên các bạn có thể yên tâm cắm chuột.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợpGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn