Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (8/5)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 08/05/2021

Cụm máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 8/5, thời gian bảo trì : 15 phút

Nội dụng bảo trì

  • Sửa lỗi buff máu của Elf khi chủ party không cùng máy chủ
  • Sửa lỗi máu party không đúng khiến elf không thể buff máu
  • Quỷ sẽ bị giảm công khi giết nhiều người (Từ người thứ 10 trở đi giảm 1% công mỗi mạng PK, tối đa 90%, ví dụ giết 50 người giảm 40% công)
  • Xóa buff của đồng đội khi nhân vật vào bản đồ sự kiện để công bằng hơn.
  • Nếu không chọn khóa Camera 3D thì camera sẽ tự động về mặc định mỗi lần vào game, nếu bấm khóa Camera thì vị trí camera sẽ lưu lại.
  • Đang đào ngọc trên sự kiện map đào ngọc mà bị dính PK sẽ không dừng đào nữa, trừ khi bị chết.
  • Sửa lỗi xoay vé bạch long điện
  • Mở hòm đồ sự kiện

Sau bảo trì, party sẽ bị mất.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợpGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn