Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (9/5)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 09/05/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì đột xuất trong 15 phút

Thời gian bảo trì: 9 giờ sáng ngày 9/5/2021

Sau bảo trì, party không bị xóa.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn