Trang tin MU

 Client Download

Giới hạn thăng hạng vật phẩm

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 09/05/2021

- Nhằm hạn chế đại gia gom hàng xoay nhiều vật phẩm quá khủng so với mặt bằng chung, chúng tôi đã áp dụng hệ thống giới hạn thăng hạng.

- Bên trái là hạng vật phẩm, bên phải là số reset tối thiểu có thể thăng hạng lên hạng này. Ví dụ cánh cấp 3 là hạng 15, bạn cần reset tối thiểu 134 mới có thể xoay lên dù có đầy đủ nguyên liệu.

- Việc giới hạn này chỉ áp dụng với hệ thống thăng hạng, bạn vẫn có thể kiếm được vật phẩm hạng cao hơn bằng cách săn boss hoặc đi sự kiện.

- Việc giới hạn có thể sẽ có điều chỉnh lại tùy tình hình phát triển của máy chủ.

HạngReset tối thiểu
00
10
20
30
40
55
610
715
820
925
1030
1151
1272
1392
14113
15134
16155
17175
18196
19217
20238
21258
22279
23300
24321
25342
26362
27383
28404
29425


GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn