Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (17/5)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 16/05/2021

Cụm máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 6 giờ  30 phút ngày 17/5, thời gian bảo trì : 15 phút

Nội dụng bảo trì

  • Sửa lỗi không nhặt được đồ khi săn boss

Sau bảo trì, party sẽ được giữ nguyên.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợpGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn