Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (17/5)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 17/05/2021

Cụm máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18 giờ  30 phút ngày 17/5, thời gian bảo trì : 15 phút

Nội dụng bảo trì

  • Sửa lỗi sự kiện mê cung gương

Sau bảo trì, party sẽ được giữ nguyên. Bạn cần thoát game để hệ thống cập nhật nếu muốn tham gia sự kiện mê cung gương.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợpGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn