Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (20/5)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 20/05/2021

Cụm máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18 giờ  30 phút ngày 20/5, thời gian bảo trì : 15 phút

Nội dụng bảo trì

  • Khiđang dùng auto sẽ không thể vào cổng kalima

  • Hiện thông báo khi học một tuyệt kỹ đã có

  • Sửa lỗi rơi chùy thủ tại sự kiện Imperial Guradian

  • Tự động ẩn thú cưỡi khi bật auto Z, khi tắt, thú cưỡi sẽ hiện lại.

Sau bảo trì, party sẽ được giữ nguyên.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợpGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn