Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (22/5)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 22/05/2021

Cụm máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 19 giờ  30 phút ngày 22/5, thời gian bảo trì : 15 phút

Nội dụng bảo trì

  • Sửa lỗi bị treo khi đi Imperial Guardian
  • Sửa lỗi rồng đỏ xuất hiện trong làng
  • Điều chỉnh rồng đỏ chỉ rơi ngọc tâm linh hoặc ước nguyện
  • Bật chế độ PK khi nhân vật ở cạnh rồng đỏ
  • Hệ thống tự động điều chỉnh sức mạnh rồng đỏ.
  • Hiển thị thời gian các sự kiện Rồng đỏ, Rồng vàng, Phù thủy trắng trong bảng sự kiện phím S
  • Sửa lỗi master hồi SD (Chú ý, chỉ hồi trong thành, mặc đồ kích hoạt dòng 380 SD sẽ có thể hồi ở ngoài thành

Boss rồng đỏ sẽ là boss đầu tiên áp dụng hệ thống điều chỉnh sức mạnh tự động và bật chế độ PK khi ở cạnh BOSS. Bạn chạy ra khỏi boss, mọi thứ trở lại bình thường. Các boss khác sẽ dần áp dụng sau các lần bảo trì tới.

Sau bảo trì, party sẽ bị xóa, bạn cần tạo lại.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp
GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn