Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (25/5)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 25/05/2021

Cụm máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18 giờ  30 phút ngày 25/5, thời gian bảo trì : 15 phút

Nội dụng bảo trì

  • Lỗi pen dòng cấp độ / 20 (Các bạn chú ý là có hai loại pen tăng phép thuật hoặc sức tấn công hãy chọn đúng cho tộc của mình).

  • Thông báo người đã diệt rồng vàng, rồng đỏ, medusa cùng bản đồThông báo khi có quái vật hoàng kim xuất hiện.

  • Nhân 2 drop với rồng đỏ (rơi 2 ngọc ngẫu nhiên bless, soul)giảm phòng thủ và công của rồng đỏ. Áp dụng điều chỉnh sức mạnh của PTT (không mở PK với PTT)

  • Áp dụng PK cho boss rồng thiêng

  • Vé mê cung gương nhặt tối đa 10 cái / nhân vật.

Sau bảo trì, party sẽ bị xóa, bạn cần tạo lại.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợpGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn