Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (27/5)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 27/05/2021

Cụm máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 27/5, thời gian bảo trì : 15 phút

Nội dụng bảo trì

  • Sửa lỗi đeo nhẫn biến hình làm mất hiệu lực bùa máu
  • Vật phẩm thắng cuộc mê cung gương sẽ chuyển vào rương K thay vì rơi dưới đất như trước
  • Sửa lỗi nhân vật cùng party mà ko vào IG move map khác là bị thoát IG
  • Giải thưởng mê cung gương tầng 41 sẽ được đưa lên đấu giá 
  • Sửa lỗi đăngnhập vào nhân vật phụ thì cả hai bị chuyển về devias
  • Giảm tiếp thủ của một số boss

Sau bảo trì, party sẽ được giữ nguyên.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợpGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn