Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (29/5)

MU Vương Mệnh
 • Ngày đăng : 29/05/2021

Cụm máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 29/5, thời gian bảo trì : 15 phút

Nội dụng bảo trì

 • Giới hạn cách biệt exp tối đa trên map gens giữa gens D và V là 40%
 • Chat riêng thêm thông tin tên server
 • Đặt NPC gens D và V cạnh nhau tại loren, noria
 • x2phần thưởng tầng 41 mê cung gương
 • Nếutham gia nhóm khi tiêu diệt boss, sẽ hiện thêm “và đồng đồng đội” tại thông báo toàn server
 • Chophép PK cấp 1 mua shop, từ PK cấp 2 trở đi sẽ không thể mua
 • Khi bị giết, tích luỹ damage giết boss sẽ bị xoá
 • Tách bản đồ Barrack gồm server thường và server gold
 • Đổi thời gian sự kiện bảo vệ Acheron xuống 8 giờ 30 phút tối
 • Từ 20 giờ tới 22 giờ hàng ngày, bỏ giới hạn thời gian của clearpk, giảm giá 1 nửa phí chuộc tội.
 • Yêu cầu lượt BOSS khi tiêu diệt boss (Không đủ điểm sẽ hiện Miss):

Phù thủy trắng, Rồng Đỏ, Rồng Hoàng Kim: 2 điểm

Kundun, Erohim: 25 điểm

Nhện Raklion: 5 điểm

Medusa: 5 điểm

Sau bảo trì, party sẽ bị xóa, bạn cần tạo lại.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợpGamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn