Trang tin MU

 Client Download

[Thay đổi] Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (4/6)

MU Vương Mệnh
 • Ngày đăng : 02/06/2021

Cụm máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/6, thời gian bảo trì : 15 phút

Nội dụng bảo trì

 • Hiển thị tên máy chủ ở chiêu mộ nhóm
 • Sửa lỗi hiển thị màu sắc thông tin hội, liên minh, đối địch ở tên nhân vật
 • Giảm rơi đồ tại sự kiện stadium
 • Hiện tên nhân vật đối phương ở map gens
 • Cho phép SUM có thể dùngchung tăng công elf với cuồng nộ
 • Tích hợp auto chạy bãi khi nhân vật bị chết.
 • Giới hạn gói free triệu hồi nhân vật, 1 nhân vật / IP
 • Mở sự kiện dò mìn.
 • Sửa lỗi không bật Auto khi kết nối lại tại bản đồ liên server
 • Sửa lỗi gồng máu làm mất máu.

Sau bảo trì, party sẽ bị xóa, các bạn cần tạo lại.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợpGamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn