Trang tin MU

 Client Download

Thời gian tổ chức CTC lần 1

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 11/06/2021

- Tháng này, cụm máy chủ Vương Quyền sẽ tổ chức Công Thành Chiến lần 1

- Thời gian tổ chức: Tuần thứ 4 hàng tháng. Tháng này, các chủ liên minh có thể đăng ký bắt đầu từ ngày 21/6. Công Thành Chiến sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối ngày chủ nhật.

Mong các liên minh hãy chuẩn bị để sẵn sàng cho lần CTC đầu tiên này.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn