Trang tin MU

 Client Download

Việt Nam đi tiếp, tặng bạn mã giftcode

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 16/06/2021

Chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022

MU Vương Mệnh xin tặng toàn bộ thành viên mã giftcode: VIETNAM

Nội dung bao gồm:

  1. Sách tăng hoàn hảo (4 ngày)
  2. Huy hiệu master (4 ngày)
  3. Huy huy hiệu phong (4 ngày)
  4. Bùa phòng thủ (4 ngày)
  5. Thần chú tăng máu (4 ngày)
  6. Ánh Sáng Ước Nguyện (x10)

Các bạn hãy rút về và sử dụng ngay, quà sẽ bị xóa sau 4 ngày.

GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn