Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh ngày 23/6

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 22/06/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều ngày 23/6, thời gian bảo trì: 30 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Mở cửa sự kiện phù thủy đỏ, hướng dẫn xem tại: https://gamethuvn.net/help/?mode=view&id=50
  2. Mở thêm 2 máy chủ non-pk cho các bản đồ quái thuộc tính (1 máy chủ thường, 1 máy chủ gold), tùy vào server bạn chọn là non-pk hay pk mà sẽ di chuyển đến server chung thích hợp.
  3. Chuyểnmap ferea thành map gens

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, các bạn cần tạo lại.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn