Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (ngày 26/7)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 24/07/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 2 ngày 26/7, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Đăng ký máy chủ gold có thể chơi tại máy chủ thường mà vẫn nhận hoàn toàn ưu đãi như chơi tại máy chủ gold (exp, zen, drop).
  2. Cho phép tất cả các tộc có thể đeo 2 loại thú cưỡi thường cùng ngựa ma.
  3. Thêm sự kiện phù thủy đỏ bản đồ PK, tuy nhiên tại bản đồ này PK sẽ không thành quỷ cũng như không rơi zen, trừ exp. Phù thủy đỏ cũng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên khu vực đầu cổng chứ không cố định một vị trí nữa.
  4. Sửa lỗi cập nhật bảo vệ IP đổi bản đồ vẫn yêu cầu lại.

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, bạn cần phải tạo lại.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn