Trang tin MU

 Client Download

Điều chỉnh VQ và BV

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 25/07/2021

Điều chỉnh áp dụng từ 1/8/2021, áp dụng với VQ và BV

1. Tất cả phòng sẽ thành phòng non-PK, ngoại trừ server chung (là các vùng đất Arena, Loren Market, Crywolf, SOC, Ralkion, Arca, Acheron ...)
2. Giới hạn mỗi IP cắm được 10 acc (khi nào up SS15 sẽ áp dụng chung là 4 acc/IP giống như Vương Mệnh)
3. Khoá PK 30 ngày những nhân vật autoPK khi có video tố cáo (video quay bằng bandicam rõ ràng, up lên youtube)
_ Cung cấp quyền khoá PK cho những nhân vật TOP có ring/pen ssk5 (VQ cần 1 món ssk5, BV cần 2 món ssk)
_ Mỗi ngày Top được quyền khoá PK tối đa 2 acc. Khoá PK sai sẽ bị dừng quyền trong 3 tháng, sai nhiều mất quyền.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn