Trang tin MU

 Client Download

Hỗ trợ đổi tộc tới ngày 14/8

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 31/07/2021

Nhằm giúp các thành viên dễ dàng lựa chọn cho mình tộc phù hợp, chúng tôi sẽ giảm chi phí đổi tộc.

Cụ thể như sau:

  • Giảm phí đổi tộc xuống còn 50 bạc / lần đổi.
  • Giảm phí mất exp master từ 50% xuống còn 25%.
  • Thời gian giảm tới hết ngày 14/8.

Khuyến mãi đã được áp dụng từ thông báo này.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn