Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (25/8)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 25/08/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 4 ngày 25/8, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Sửa lỗi đăng nhập vào nhân vật phụ bị chuyển sang máy chủ của nhân vật phụ.
  2. Khi sử dụng chỉ định helper, nếu bị triệu hồi sang bản đồ hoặc máy chủ khác sẽ tốn chi phí 50,000 Zen, không thể triệu hồi khi thành viên là quỷ hoặc bản thân là quỷ.
  3. Các boss Ferea, Nars, Nixis sẽ yêu cầu 25 điểm point boss và sẽ được chuyển lên đấu giá.
  4. Điều chỉnh rơi đồ của boss Nixis

Sau bảo trì, party sẽ được giữ nguyên.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn