Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 29/08/2021

Bảo trì máy chủ HN, VQ, BV từ 6h30 đến 7h30 ngày 30/8 và điều chỉnh :

1. Sửa lỗi kiếm huyết thần DK socket, kiếm huyết thần MG socket và Trảo huyết thần RF socket
2. Tăng phục hồi máu Sói HK khi dùng bless từ 100 lên 200 HP/viên
3. Chuyển map Kalima 5,6 thành map PK
4. Khi đổi point dư Master và vượt quá max Master, sẽ tự động làm tròn về max và phần exp thừa còn lại sẽ quy thành level Master
5. Tăng damage PVP (sát thương khi PK) của MG lên 30%
6. 1/9 áp dụng block chat khi xúc phạm gia đình, người thân, phân biệt vùng miền trên mọi kênh chat
7. Tắt tính năng gia trì. Những ai còn đồ gửi trong lò rèn sẽ được hoàn thành nốt.
8. Chuẩn bị áp dụng vay bạc với ring/pen socket vào 5/9
9. Chuẩn bị x3 exp MT trong 2 ngày event Quốc Khánh
10. Rút zen trong hòm đồ tối thiểu 5 triệu zenGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn