Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (1/9)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 31/08/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 4 ngày 1/9, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Sửa lỗi xoay hoa anh đào muun bị mất dòng thời gian x20, đền bù cho các nhân vật đã xoay trước đó.
  2. Sửa lỗi khi chết bị di chuyển lên bản đồ Kubera Mine.
  3. Sửa lỗi hiển thị tính loại bỏ phòng thủ cánh tại bảng C.
  4. Tăng rơi ngọc thêm 50% đối với những người max reset và max master.
  5. Giảm tăng zen của phòng Gold từ 200% xuống còn 100%.
  6. Chuẩn bị một số sự kiện ngày 2/9 và 3/9.

Sau bảo trì, party sẽ được giữ nguyên.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn