Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (26/9)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 24/09/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều chủ nhật ngày 26/9, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Giảm hỏng đồ khi PK (5 lần), giảm hỏng pet khi luyện cấp (3 lần)
  2. Giảm phòng thủ thuộc tính của quái vật (sát thương từ sách thuộc tính sẽ mạnh hơn).
  3. Điều chỉnh giảm sức mạnh quái vật tại các bản đồ Deep Dungeon trở lên, chuẩn bị cho master 4.

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, bạn cần tạo lại. Thời gian bùa, phòng gold, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.
GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn