Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (15/10)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 14/10/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 6 ngày 15/10, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Hỗ trợ gửi thông tin vật phẩm qua kênh chat riêng, guild, gens, party
  2. Cho phép khác gens có thể chat thường với nhau trên bản đồ gens
  3. Tăng cường bảo mật của hệ thống captcha
  4. Cho phép chơi tối đa 5 tài khoản / đường truyền mạng (Cùng IP vẫn sẽ không nhận được exp IP)
  5. Nâng số lãnh địa từ 5 => 6
  6. Khi trụ thuộc tính lãnh địa bang hội bị phá, sẽ rơi ngẫu nhiên các vật phẩm hoạt hảo, ngọc, sách thuộc tính. Các thành viên phong ấn và người phá trụ sẽ nhận được hộp Ruud (Cao cấp).
  7. Áp dụng rơi mảnh ngọc tại lãnh địa bang hội.
  8. Áp dụng thời gian không cho phép PK tại lãnh địa bang hội.

Sau bảo trì, party sẽ mất, các bạn cần tạo lại. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn