Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (24/10)

MU Vương Mệnh
 • Ngày đăng : 22/10/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 6h30 sáng chủ nhật ngày 24/10, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

 1. Cập nhật nhân vật phụ:
  • - Hỗ trợ tất các các tuyệt kỹ buff của các tộc (bao gồm các tuyệt kỹ có buff cho đồng đội).
  • - Hỗ trợ buff máu đồng đội cho elf.
  • - Hỗ trợ tự động dùng bình mana, máu theo điều kiện trong AutoZ.
  • - Hỗ trợ sử dụng các vật phẩm buff (bùa BOL, các bình rượu, cánh hoa …)
  • - Hỗ trợ các tuyệt kỹ RUUD.
  • - Cải thiện AI di chuyển giống với khi sử dụng AutoZ nhân vật chính.
  • - Hỗ trợ tuyệt kỹ giảm thủ, công của SUM.
  • - Hỗ trợ gán các tuyệt kỹ thứ 2 và 3 với các điều kiện trong AutoZ.
  • - Cập nhật tuyệt kỹ Quả cầu Plasma (RW)
  • - Cập nhật tuyệt kỹ Phi kiếm (SLA)
  • - Không cho phép bật tự động đánh nếu nhân vật cài các tuyệt kỹ không hỗ trợ hoặc chưa cài tuyệt kỹ trong autoZ (Sẽ có thông bao rõ ràng)
 2. Khi bị chết sẽ mất tối thiểu 8 mảnh ngọc (trừ các bản đồ sự kiện).
 3. Nâng số lãnh địa lên 7 và số ngày chiếm đóng từ 5 lên 6.
 4. Mở sự kiện thỏ ngọc stadium lúc 20 giờ hàng ngày, thời gian mở: 30 phút, sẽ là thỏ ngọc thuộc tính.
 5. Cập nhật quái vật thuộc tính trên sự kiện 30 phút stadium.

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, các bạn cần tạo lại. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.
GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn