Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện Halloween

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 28/10/2021

Thời gian sự kiện: đến hết ngày 1/11/2021

Nội dung sự kiện:

  • Vật phẩm hổ phách vận may sẽ rơi khi bạn luyện quái, ném ra bạn có thể nhận được bùa và các vật phẩm hoàn hảo.
  • Vật phẩm sẽ rơi nhiều tại các bản đồ lãnh địa bang hội, ít hơn tại các bản đồ khác.
  • Để tự động nhặt vật phẩm, bạn hãy thêm tên vật phẩm vào mục khác trong Auto Z: ho phach van may
GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn