Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (3/11)

MU Vương Mệnh
 • Ngày đăng : 01/11/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 4 ngày 3/11, thời gian bảo trì: 30 phút.

Nội dung bảo trì:

 1. Nhân vật phụ: Cập nhật ngũ tiễn, sửa lỗi dùng các tuyệt kỹ có sẵn lúc mới tạo nhân vật.
 2. Sửa lỗi hiển thị cột máu (HP bar) không đúng với một số BOSS.
 3. Sửa lỗi ghép mảnh linh thạch thô không phân biệt thuộc tính.
 4. Với mỗi điểm BOSS bị giảm, nhân vật sẽ được thêm 100 điểm RUUD.
 5. Lãnh địa bang hội: Trụ thuộc tính sẽ giảm 5% sau mỗi phút cho tới khi còn 5% máu (Giúp sự kiện không tốn quá nhiều thời gian).
 6. Cashshop hỗ trợ gộp ngày sử dụng của vật phẩm nếu dùng cùng vật phẩm (tối đa 50 ngày), không thể sử dụng nếu trong túi đồ tồn tại vật phẩm cùng loại.
 7. Cải thiện tình trạng chuyển bản đồ bị ngắt kết nối.
 8. Hỗ trợ di chuyển nhanh máy chủ (cần mua bùa cashshop)
 9. Sửa lỗi tuyệt kỹ tinh thông tàn phá (SLA) không sử dụng được trong thành
 10. Khắc phục lỗi chuyển bản đồ làm mất danh sách skill, tùy chỉnh ẩn hiện tên nhân vật.

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, các bạn cần tạo lại. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.
GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn