Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ 19, 20 Vương Mệnh (6/12)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 05/12/2021

Máy chủ 19, 20 của cụm Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 2 ngày 6/12, thời gian bảo trì: 5 phút.

Các phòng khác sẽ không bảo trì, các bạn máy chủ 19, 20 chỉ cần chuyển máy chủ trước bảo trì là được.

Nội dung bảo trì:

  1. Cập nhật yêu cầu phí Rena khi tham gia sự kiện Imperial Guardian
  2. Cho phép thoát party trong sự kiện Imperial Guardian mà không bị thoát sự kiện.
  3. Sửa lỗi hệ thống điều chỉnh sức mạnh cửa và tượng sự kiện Lâu Đài Máu

Sau bảo trì, party sẽ được giữ nguyên.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn