Trang tin MU

 Client Download

Về một số liên quan tới dòng phụ trội S15

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 17/01/2022

Hiện tại dòng phụ trội của vật phẩm socket tại phiên bản S15 đang gặp một số vấn đề như sau:

  1. Lỗi gỡ socket vẫn giữ nguyên dòng phụ trội: Vấn đề này sẽ được sửa lại trong bảo trì tới.
  2. Lỗi socket cấp độ thấp nhưng vẫn kích hoạt dòng phụ trội giá trị cao, ví dụ: với vật phẩm 3 socket cấp độ 1 đến 3, chỉ có thể kích hoạt Tăng tấn công +11 là tối đa, nhưng vì lỗi nên có tỷ lệ kích hoạt Tăng tấn công +22 / +33... Lỗi này sẽ được sửa vào 0 giờ ngày 30/1/2022. Các vật phẩm đã kích hoạt trước đó sẽ không bị thu hồi.

Mong các bạn chú ý.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn