Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh và Hà Nội 2 (30/1)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 30/01/2022

Máy chủ Vương Mệnh và Hà Nội 2 sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều chủ nhật ngày 30/1, thời gian bảo trì: 30 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Khi dùng lệnh truy tìm, vị trí, xem đồ, một nửa phí zen sẽđược cộng cho người bị xem
  2. Quái vật Sự kiện Stadium được điều chỉnh, thêm quái vật thuộc tính và nhiều spot thỏ ngọc hơn.
  3. Khắc phục lỗi rút ngọc socket vẫn giữ nguyên dòng phụ trội
  4. Cập nhật hệ thống thách đấu mới (Xem chi tiết tại: https://gamethuvn.net/help/?mode=view&id=62)
  5. [Vương Mệnh] Xóa Set thần 1VND

Sau bảo trì, party sẽ được giữ nguyên. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn