Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh và Hà Nội 2 (24/2)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 23/02/2022

Máy chủ Vương Mệnh và Hà Nội 2 sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 5 ngày 24/2, thời gian bảo trì: 30 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Các buff khi đeo khiên của DK sẽ mất khi tháo khiên.
  2. Sửa lỗi không tự bật auto Z lúc vào nhân vật ở một số bản đồ chung.
  3. Cho phép món đồ Socket Hoàn Hảo có thể đưa vào máy xoay chaos để xoay dòng 380.
  4. Thêm lệnh SHIFT+E để mở nhanh danh sách sự kiện sắp diễn ra, thêm nút Làm mới tại danh sách.
  5. Khi vào IP không chính chủ, không thể mua đồ trong Shop Ruud, Ruby, Crystal.
  6. Chuẩn bị cho việc mở sự kiện chiến tranh gia tộc.
  7. Quảng Trường Quỷ: Nếu không tham gia tới hết sự kiện, bất kể điểm sự kiện cao hay thấp, sẽ chỉ nhận được hộp ruud cấp thấp.
  8. [Vương Mệnh] Tăng thời gian gói offline 2 từ 8 lên 10 giờ, gói offline 3 từ 8 lên 12 giờ.

Sau bảo trì, các bạn sẽ bị thoát khỏi trò chơi. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn