Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Season 15 (4/4)

MU GamethuVN
 • Ngày đăng : 03/04/2022

MU GamethuVN sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 2 ngày 4/4, thời gian bảo trì: 30 phút.

Nội dung bảo trì:

 1. Loại bỏ di chuyển tới Class Arena bằng phím M, bạn có thể di chuyển bằng cách sử dụng NPC Ellin (Market 202,58) hoặc di chuyển nhanh tới sự kiện trong danh sách sự kiện.
 2. BOSS lãnh địa: Việc lựa chọn bang hội sẽ không phân chia theo GENS. Sẽ không thể PK nhân vật cùng liên minh.
 3. Giảm thời gian xuất hiện lại quái vật từ Deep Dungeon trở lên (Giống với quái vật bản đồ Nixies).
 4. Sắp xếp lại bảng di chuyển phím M ở mục theo độ khó.
 5. Sửa lỗi khi đầy thùng đồ mở rộng, tách ngọc bị báo lỗi đầy rương.
 6. Sửa lỗi dịch thuật sai phòng PVP , Non-PVP khi bấm phím C.
 7. Sửa lỗi không thể giao dịch / mua bán shop cá nhân tại bản đồ lãnh địa.
 8. Sửa lỗi thỏ ngọc Stadium không tính vào thông tin Auto (Phím Z).
 9. Sửa lỗi lag sự kiện hỗn nguyên lâu.
 10. Sửa lỗi bảng đấu giá rena vào sự kiện bị ẩn số nếu mang số lượng lớn rena trên người.
 11. Sửa lỗi không sử dụng được tính năng Tự động trở về khi ở bản đồ lãnh địa.
 12. [Vương Mệnh] Tăng thời gian mở PK lãnh địa đến 23:00.
 13. [Vương Mệnh] Cho phép sử dụng ngọc hoàn hảo / socket cho vật phẩm dưới hạng 19.
 14. [Vương Mệnh] Thêm các spot cho bản đồ từ Deep Dungeon trở lên.

Sau bảo trì, các bạn sẽ bị thoát khỏi trò chơi. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn