Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh và Hà Nội 1 (29/4)

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 28/04/2022

MU Hà Nội 1 và Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 6 ngày 29/4, thời gian bảo trì: 30 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Cập nhật NPC trao đổi lượt đào ngọc, lượt săn boss sang Ruby và ruud tại bản đồ đào ngọc.
  2. Cập nhật sự kiện 30/4 - 1/5

Sau bảo trì, bạn sẽ phải vào lại game. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn