Trang tin MU

 Client Download

Đã mở trang sự kiện đổi đồ (Phượng hoàng tái sinh 1/7)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 06/07/2022

Hiện tại, trang sự kiện đổi đồ (Phượng hoàng tái sinh 1/7) đã được mở, các bạn có thể kiểm tra trước các vật phẩm có thể đổi và các vật phẩm nhận được tại mục Sự kiện - giải trí / Trao đổi vật phẩm Sự Kiện

Vào ngày mai, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 20:00 tối, số lượng trao đổi toàn sự kiện chỉ có 15 , người trao đổi sớm nhất sẽ được tính.

Món đồ sẽ được phép mở khóa vào ngày sự kiện Phượng Hoàng Tái Sinh 1/7 năm sau.

 GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn