Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì Vương Mệnh ngày 18/7

MU GamethuVN
 • Ngày đăng : 17/07/2022

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc: 18h30 ngày 18/7/2022 trong 15 phút.

Nội dung bảo trì:

 1. Sửa lỗi chế tạo linh mã báo dupe trong một số điều kiện nhất định.
 2. Hiện thị [Khóa] với tên vật phẩm khi ném ra từ hộp kundun khóa.
 3. Khi chết hoặc không tiêu diệt đủ số quái tối thiểu tại Quảng Trường Quỷ, sẽ có thông báo.
 4. Lối vào BOSS Nixes: Sửa các lỗi liên quan tới party, giảm thời gian chờ chấp nhận của thành viên nhóm xuống 5 giây, khi chấp nhận vào sự kiện, bạn sẽ phải chờ 3s (Giống khi vào BC, DV).
 5. Cập nhật sự kiện Tháp Boss Cá nhân.
  • Sự kiện sẽ rơi đồ khóa, bao gồm set đồ và các loại ngọc.
  • Tầng càng cao tỷ lệ rơi ngọc và set đồ hạng cao càng cao.
  • Reset thường, PO sẽ được 1 lần tham gia, reset VIP được 3 lần.
  • Tất cả các lần reset đã có trước đó sẽ được quy đổi thành lượt vào, tối đa 1000 lượt.
 6. Tăng giá một số vật phẩm bán trong shop khóa.
  • Hộp kundun, ngọc bless, soul, chaos, life: Tăng gấp 2 lần
  • Bình máu 100: Tăng thành 10tr Zen

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, các bạn cũng cần kết nối lại game. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.

 GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn