Trang tin MU

 Client Download

Điều chỉnh point dư

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 01/12/2022

Cụm máy chủ Hà Nội 2003 xin thông báo điều chỉnh point dư như sau:

A/ Tất cả nhân vật trên 60k dư sẽ giảm về 60k dư: triển khai vào 12h ngày 2/12/2022

 1. Số point dư bị trừ sẽ quy đổi thành GOLD (1 point dư = 1 Gold), sử dụng Gold liệt kê ở các mục dưới
 2. Gold được lưu trữ đến 1/1/2024. Anh em vui lòng liên hệ admin để quy đổi dịch vụ trước thời hạn trên
 3. Những account đang vay bạc sẽ không sử dụng được gold
 4. Những nhân vật vượt quá 1500 lần rs: số lần reset bị trừ sẽ đền bù 40 bạc/1 lần reset VIP hoặc 10 bạc/lần reset thường. Ví du nhân vật 1650 lần sẽ tụt về 1500 lần, giảm 150 lần reset VIP và đền bù 6.000 bạc.
 5. Những nhân vật ít hơn 1500 lần rs: được lựa chọn rút reset max đến 1500 lần (ae phải tự gom/mua reset sẵn trên bank)
 6. Những nhân vật dưới Top0: sau khi relife, số point dư sẽ không vượt quá Top0. Ví dụ hiện tại Top0 = 60k dư >> nhân vật 57k dư khi relife chỉ được thêm 3k dư
 7. Nhân vật có tên trong danh sách nhận gold và có trên 2k skill_3 dư: được chuyển toàn bộ phần skill_3 dư vượt quá 2k sang 1 nhân vật khác, miễn phí

B/ Các dịch vụ sử dụng Gold

 1. Đổi cánh Master (Lưỡng Nghi, Chinh Phục, Uy Quyền) : xem ở mục D/
 2. Nâng cấp vũ khí ssk k5: 40k gold (đồ gốc là đồ thuần socket,  có 5 lỗ socket)
 3. Nâng cấp vũ khí ssk k1 lên k5: 20k gold (đồ gốc đồ ssk k1)
 4. Lên level thuộc tính: đổi cho bản thân 200 gold / 1 triệu exp , đổi cho người khác 400 gold / 1 triệu exp
 5. Thêm dòng cho vệ thần : 5k gold / 1 dòng (vệ thần tối đa 4 dòng)
 6. Mua ngọc socket k10 : 10k gold / 1 viên tuỳ chọn
 7. Thêm dòng ex cho cánh: 10k gold/dòng (cánh tối đa 4 dòng ex - hoàn hảo)
 8. Thêm dòng ex cho vũ khí, khiên: 15k gold/1 món cho dòng ex đầu tiên, từ dòng thứ 2 là 10k gold/dòng (không áp dụng cho ssk, tối đa 6 dòng ex)
 9. Thêm dòng ex cho quần áo: 6k gold/1 món cho dòng ex đầu tiên, từ dòng thứ 2 là 4k gold/dòng (không áp dụng cho ssk, tối đa 6 dòng ex)
 10. Đổi tộc quần áo thường : 2k gold/món
 11. Đổi tộc quần áo ex socket : 3k gold/món
 12. Đổi tộc vũ khí + khiên (thường) + cánh ít hơn 4 dòng ex: 6k gold/món
 13. Đổi tộc vũ khí + khiên (ssk hoặc ex socket) + Cánh FULL (4 dòng ex): 9k gold/món
 14. 1 skill_4 : đổi cho bản thân 150 gold/1 skill_4 (max 200), đổi cho người khác 220 gold/1 skill_4
 15. 1 skill_3 : đổi cho bản thân 20 gold/1 skill_3 (max 2000), đổi cho người khác 30 gold/1 skill_3
 16. Nâng cấp 1 level cho ring/pen socket công cho bản thân: 4k gold/1level (max level 15 ssk k5)
 17. Số gold thừa còn lại ( tối đa 30% gold bạn có): đổi 1 gold = 10 bạc

Được mua thêm tối đa 4000 gold với giá 20 bạc/1 gold, chỉ dành cho anh em thiếu vài điểm đổi 1 món đồ

C/ Quy định đổi cánh chinh phục X, chỉ áp dụng đến ngày 11/12/2022

 1. Quy đổi cánh Chinh phục X KHOÁ cũ thành cánh Uy Quyền KHOÁ : 20k gold, nhân vật trả gold phải trên 100k
 2. Quy đổi cánh Chinh phục X giao dịch cũ thành cánh Uy Quyền KHOÁ : free
 3. Quy đổi cánh Chinh phục X giao dịch cũ thành cánh Uy Quyền giao dịch : 20k gold, nhân vật trả gold phải trên 120k
 4. Cánh khoá vay được bạc: áp dụng từ 1/7/2023

D/ Lựa chọn đổi cánh Master (Lưỡng Nghi, Chinh Phục, Uy Quyền):

 CôngThủGold đổi  
cánh khoá
Gold đổi  
cánh giao dịch
Gold + wing 4  
(*)
Cánh cấp 440413841500025000không áp dụng
Lưỡng Nghi4741626400006000040000
Lưỡng Nghi hiếm4741726500007500055000
Chinh Phục5681487400006000040000
Chinh Phục hiếm6661487500007500055000
Uy Quyền78919167000095000không áp dụng

_ Lưu ý (*): Sử dụng cánh cấp 4 giao dịch bất kỳ và gold để nâng cấp cánh master giao dịch sẽ không được mua thêm gold. Không áp dụng nâng cấp cánh Uy Quyền



GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn