Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh ngày 7/2 (thứ 3)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 05/02/2023

Thời gian bảo trì: 18h30 ngày 7/2 (thứ 3) trong 15 phút

Nội dung bảo trì:

Áp dụng tại máy chủ Vương Mệnh:

  1. Giảm 50% số quái vật tại các spot của lãnh địa bang hội.

Sau bảo trì, party sẽ giữ nguyên. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.

 GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn