Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện Vận may ngược

MU Vương Mệnh
 • Ngày đăng : 02/04/2023
 1. Thời gian diễn ra sự kiện từ 00h00 05/04/2023 đến 23h59 11/04/2023.
   
 2. Trong thời gian sự kiện, bạn hãy tham gia xoay cấp vật phẩm trong game, nếu xoay xịt, bạn sẽ nhận được lượt quay may mắn tại sự kiện này.
   
 3. Lượt quay được tính như sau:
  - Nếu xoay lên +10 xịt, bạn sẽ nhận được 1 lượt quay may mắn.
  - Nếu xoay lên +11 xịt, bạn sẽ nhận được 2 lượt quay may mắn.
  - Nếu xoay lên +12 xịt, bạn sẽ nhận được 3 lượt quay may mắn.
  - Nếu xoay lên +13 xịt, bạn sẽ nhận được 4 lượt quay may mắn.
  - Nếu xoay lên +14 xịt, bạn sẽ nhận được 5 lượt quay may mắn.
  - Nếu xoay lên +15 xịt, bạn sẽ nhận được 6 lượt quay may mắn.
 4. Chỉ áp dụng khi bạn xoay xịt Quần áo, vũ khí, cánh và sách thuộc tính.
 5. Mỗi lươt quay may mắn sẽ nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên, bao gồm các loại ngọc, điểm TOP. Tích lũy điểm TOP để nhận quà cuối sự kiện.
 6. Ngọc Hỗn Nguyên +15 là loại ngọc đặc biệt, giúp bạn xoay cấp độ cho quần áo, vũ khí, cánh và sách thuộc tính với tỷ lệ 100% thành công.
 7. Vật phẩm khi nhận được sẽ được gửi vào rương CashShop (phím X). Bạn phải rút về trong vòng 7 ngày, nếu không, vật phẩm sẽ bị xóa vĩnh viễn.
 8. Nếu bạn còn lượt quay, bạn được phép quay sau khi sự kiện kết thúc tới trước 23h59 12/04/2023. Sau thời gian này, lượt quay còn dư sẽ bị xóa vĩnh viễn.
 9. Phần thưởng top điểm sẽ được phép rút về từ 00h59 13/04/2023 đến 23h59 15/04/2023.

Chị tiết xem tại trang quản lý tài khoản.GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn