Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ ngày 4/4 (thứ 3)

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 03/04/2023

Thời gian bảo trì:  18h30 ngày 4/4 (thứ 3) trong 15 phút

Nội dung bảo trì:

Áp dụng tại máy chủ Season 15:

  1. Sửa lỗi sức mạnh BOSS tăng giảm bất thường.
  2. Sửa lỗi NPC trao đổi quả cầu năng lượng MUUN không đúng.
  3. [Vương Mệnh] Chuẩn bị cho sự kiện Vận may ngược.
  4. [Vương Mệnh] Giảm phòng 7.

Sau bảo trì, party sẽ sẽ được giữ nguyên. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.

 GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn