Trang tin MU

 Client Download

Kết quả sự kiện Huy Chương Vàng

MU Quyền Năng
 • Ngày đăng : 16/05/2023

Sự kiện Huy Chương Vàng lần 1 đã diễn ra tốt đẹp, có tổng số 164985 HCV đã được nộp. Kết quả chung cuộc như sau:

Giải liên minh:

 • TOP 1: AnhEm, DongAnhs, EmAnh, EmEm (Mỗi chủ hội 75000 bạc)
 • TOP 2: BlackDog, BlueDog, RedDog, RICHKIDS (Mỗi chủ hội 50000 bạc)
 • TOP 3: NghienMU, XaHoiDen (Mỗi chủ hội 50000 bạc)
 • TOP 4: MuOnline, Dragon, Forever, GAME (Mỗi chủ hội 12500 bạc)
 • TOP 5: DreamII, Dream, KhocDB (Mỗi chủ hội 16666 bạc)

Giải may mắn cá nhân (5000 bạc):

 • Hạng 9: AnhXeOm
 • Hạng 18: Sugar
 • Hạng 39: 60SatThan
 • Hạng 68: Zeus
 • Hạng 79: lIIlIlIIII
 • Hạng 99: DKchien2

Bạc đã được chuyển vào tài khoản, các bạn có thể kiểm tra tại Bank.
 GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn