Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ ngày 12/4 (thứ 6)

MU GamethuVN
 • Ngày đăng : 06/04/2024

Thời gian bảo trì:  

 • Vương Mệnh, Hà Nội 2: 18h30 ngày 9/4 (thứ 3) trong 30 phút
 • Quyền Năng, Hà Nội 1: 18h30 ngày 12/4 (thứ 6) trong 30 phút

Nội dung bảo trì:

Áp dụng tại máy chủ Season 15:

 1. Sửa lỗi tăng sd dòng pet muun vip.
 2. Loại bỏ phân chia địa phận PK / không PK trên map Stadium.
 3. Cho phép ép dòng nguyên tố cho cánh Sự kiện (cánh Master). Lưu ý cánh khoá không ép được
 4. Khi tham gia sự kiện đua reset guild, không thể lên bản đồ Arena và Stadium.
 5. Lệnh xemexp sẽ hiển thị rõ hơn các thông tin exp gốc.
 6. Sửa lỗi skill mũi tên liên hoàn master 4 của elf gây dis.
 7. [Quyền Năng] Giảm 50% số phòng, tăng 2 lần PTT và Rồng đỏ.
 8. [HN2003 và HN2 VQ+BV] Reset lại quái vật gương.
 9. [HN2003 và HN2 VQ+BV] Giảm exp level khi tham gia sự kiện đua Guild (sự kiện của chủ nhật đầu tiên mỗi tháng)

Sau bảo trì, party sẽ mất, bạn cần tạo lại. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.

 GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn