Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ MUHN và đền bù

MU Hà Nội
  • Ngày đăng : 05/05/2018

Cụm máy chủ MUHN bảo trì đột xuất đến 23h ngày 5/5/2018.

Để đền bù, hệ thống sẽ x3 exp Master từ 19h đến 24h ngày chủ nhatạ 6/5/2018

Điều chỉnh phòng ảo chống lag cho các bạn ở nước ngoài:
Phòng 10 (trỏ đến phòng 9, dành cho các bạn phía Mỹ và châu âu)
Phòng 11 (trỏ đến phòng 4 dành cho các bạn châu Á như Hàn, Nhật, China, Úc)

Mong anh em thông cảm. Cám ơn anh em đã ủng hộGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn