Cách tính tỷ lệ rơi ngọc -

Quy định rơi ngọc và các vật phẩm như sau:

 1. Giảm rơi vật phẩm ngọc và các đồ quý hiếm khi đánh quái vật không phù hợp với cấp độ:
  • Ví dụ, quái vật trên tarkan 2 có cấp độ là 230, nếu nhân vật của bạn có cấp độ dưới 230 + 100 = 330, bạn sẽ không bị giảm tỷ lệ, nếu bạn trên cấp độ này, tỷ lệ rơi sẽ giảm, tối đa lên tới 80% khi bạn ở cấp độ 410 mà vẫn luyện cấp ở tarkan 2. Quái vật thuộc tính sẽ được thêm 200 cấp độ, ví dụ quái vật trên acheron có cấp độ là 220 thì nếu bạn có cấp độ tới 220 + 200 = 420 thì sẽ không bị giảm tỷ lệ rơi ngọc.
  • Nếu bạn tạo nhóm, cấp độ sẽ được tính là của nhân vật có cấp độ cao nhất trong nhóm.
  • Nếu bạn 400 cấp độ, cấp độ sẽ được cộng thêm với master. Ví dụ bạn cấp độ 400, master 200 thì cấp độ của bạn sẽ được coi là 600.
  • Nếu bạn không thể nhận kinh nghiệm do đạt giới hạn master, tỷ lệ rơi sẽ giảm xuống còn 20% bất kể cấp độ quái bạn đánh là gì. Quy định này sẽ không áp dụng nếu bạn đạt giới hạn reset toàn server.
 2. Tăng 50% tỷ lệ rơi tại bản đồ có thể PK.
 3. Tăng 10% tỷ lệ với mỗi thành viên khi tạo nhóm (nhóm 4 người tộc khác nhau sẽ tăng 30%), nếu trong party có tộc trùng, sẽ không tăng tỷ lệ này.
 4. Sử dụng hồ lô thần tài mua tại CashShop sẽ tăng tỷ lệ rơi.
  • Bạn cần chú ý phải tiêu diệt quái có thể rơi ngọc (Ví dụ, đối với ngọc tâm linh và ước nguyện, bạn cần đánh quái có sức mạnh tương đương tarkan 2 trở lên). Nếu bạn đánh quái không thể rơi ngọc (ví dụ quái vật Devias) thì bùa tỷ lệ không có tác dụng.
  • Bạn cần có khả năng ks được các nhân vật khác, vì tỷ lệ rơi sẽ phụ thuộc vào số lượng đồ bạn đánh rơi. Bạn không thể ks thì số lượng đồ rơi là của bạn ít, dẫn đến tỷ lệ rơi ngọc cũng sẽ giảm.
  • Để có thể ks tốt nhất, bạn nên tham khảo công thức tính damage tiêu diệt quái vật tại: https://gamethuvn.net/help/?mode=view&id=44
 5. Chơi tại máy chủ gold cũng tăng tỷ lệ rơi. (Quy định xem trên quản lý tài khoản).
 6. Quái vật càng mạnh, tỷ lệ rơi ngọc càng cao. (Ví dụ, quái vật trên Nexis có tỷ lệ rơi cao gấp đôi so với tarkan2)
 7. Nếu quá 30 giờ không reset tính từ lần reset gần nhất, tỷ lệ rơi sẽ bị giảm 80%.
 8. Trường hợp tạo nhóm, tỷ lệ rơi sẽ là trung bình của tất cả thành viên trong nhóm, ví dụ 1 DK tỷ lệ drop 200% tạo nhóm với 1 Elf buff tỷ lệ drop là 20%, thì cho dù elf buff không đánh, tỷ lệ rơi trung bình nhóm sẽ là (200 + 20) / 2 =  110%.
 9. Bạn nhận càng nhiều điểm kinh nghiệm, tỷ lệ rơi càng cao, ví dụ: Bạn sử dụng lệnh /xemexp, tại mục exp cá nhân là 500%, bạn được tăng thêm 50% tỷ lệ rơi.
 10. Tại các bản đồ gens, nếu nhiều nhân vật cùng gens sẽ bị giảm drop, tỷ lệ sẽ hiển thị tại góc phải dưới cùng (giống tỷ lệ EXP). Ví dụ tại bản đồ Kanturu Remain hiển thị GensD: 80% EXP, GensV: 120% EXP thì tỷ lệ rơi ngọc của gensV sẽ tăng 20% và gensD bị giảm 20%.
 11. Tăng tỷ lệ rơi ngọc thêm 50% với những nhân vật max master, max reset.