Trang tin MU

 Client Download

Điều chỉnh Cashshop

MU Hà Nội
  • Ngày đăng : 09/05/2015

Do việc sử dụng cashshop, wcoin theo kiểu cũ rất phức tạp
+ Đổi từ Bạc thành Wcoin
+ Rút Wcoin thành Cash trong game (sử dụng phím X để bật Cashshop)
+ Giới hạn rút tối đa 250 cash

Vì vậy chúng tôi đã điều chỉnh lại như sau:
+ Bạn có thể rút thẳng bạc thành cash trong Game (bỏ qua wcoin)
+ Số lượng rút không giới hạn
+ Loại bỏ chương trình đổi 2.5 bạc lấy 1 Wcoin vào ngày cuối tháng
+ Số Wcoin cũ của các bạn, chúng tôi đã tự động chuyển thành Cash

Kính báoGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn